Via Baltica nielegalna

12 grudnia Komisja Europejska skierowała do rządu polskiego list z żądaniem wyjaśnień w sprawie niezgodności z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym obszarów chronionych dyrektywami "siedliskową" i "ptasią" kilkunastu podjętych inwestycji na tzw. trasie Via Baltica, w tym obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Komisja Europejska stwierdziła w liście, że budowa obwodnicy jest sprzeczna z unijnym prawem, dotyczącym ochrony terenów Natura 2000 [zobacz >>>].

Tym samym polskie władze powzięły informację, że kontynuowanie powyższych inwestycji wiąże się z wysokim ryzykiem zakończenia ich fiaskiem i zmarnowania wszystkich zainwestowanych środków, a nawet ryzykiem poniesienia dodatkowo wysokich kar.

Dlatego też wszelkie decyzje podjęte po tej dacie, posiadające skutki finansowe, naszym zdaniem, będą stanowić przestępstwo karalnej niegospodarności.

Koalicja Lanckorońska wzywa do wstrzymania wszelkich decyzji finansowych, dotyczących obwodnicy Rospudy - np. podpisywania umów z wykonawcami. Jednocześnie ostrzegamy, że w przypadku podjęcia takich decyzji, a następnie konieczności rozbiórki drogi lub poniesienia kar finansowych, skierujemy sprawę do prokuratury. Informujemy, że już dziś zakładamy teczki dla osób podejmujących decyzje w tej sprawie. Będziemy w nich gromadzić dokumentację ewentualnego przestępstwa. Dość bezkarności urzędników marnujących publiczne pieniądze!

Konferencja Prasowa

16 stycznia o godz. 11:00.

CENTRUM KONFERENCYJNE CFP
ul. Puławska 15, sala Pauza, I piętro

pokażemy następujące teczki:

Jerzy Polaczek (Ministerstwo Transportu)

Jan Szyszko (Ministerstwo Środowiska)

Zbigniew Kotlarek (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

Tadeusz Topczewski (GDDKiA - Białystok)