Zapraszamy organizacje z całej Polski do składania deklaracji poparcia "Pociągu dla Rospudy"!

Poparcie dla naszej akcji wyraziły już:

- Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu

- Redakcja Magazynu Obywatel

- Inicjatywa Tiry na Tory

- Fundacja Viva!

- Inicjatywa Jedzenie Zamiast Bomb

- Ruch Ekologiczny Greenangels

- Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej