Przedział rowerowy znajdował się oczywiście w wagonie Zielonego Mazowsza.