Każdym z szynobusów wchodzących w skład pociągu opiekowała się inna organizacja.