Przywiezione do Augustowa atrapy świateł symbolizują wieloletnie zaniedbania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu w tym mieście.