A przecież kolej jest wielokrotnie bezpieczniejszym i wydajniejszym od samochodów środkiem transportu. Lekkie i tanie szynobusy, takie z jakich składał się "Pociąg dla Rospudy", powinny kursować na linii Białystok - Sokółka - Augustów - Suwałki co godzinę - dwie, odciążając drogę krajową nr 8.