"Pociąg dla Rospudy", czyli 3x VT628, podstawia się na stację Warszawa Gdańska.