WIR/PS/ ? /06

Warszawa, dnia 2006-08-10

Do: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o

Uprzejmie informuję, że Zarząd Dzielnicy Bielany po zapoznaniu się z koncepcją połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą oraz zapewnienia miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ulicy Dewajtis z ulicą Marymoncką w Warszawie opiniuje pozytywnie ww. opracowanie w zakresie rozwiązań dotyczących zjazdów z estakad Wisłostrady oraz lokalizacji miejsc postojowych w ulicy Marymonckiej. Jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi sugestiami Dzielnicy proszę o rozważenie możliwości zlokalizowania miejsc postojowych pod estakadą Wisłostrady oraz na ul. Marymonckiej na odcinku od szpitala Bielańskiego do ul. Dewajtis.

Jednocześnie informuję, że Dzielnica zleciła już dokumentację techniczną budowy zatok postojowych wzdłuż ulicy Dewajtis na odcinku około 300 m. od ul. Marymonckiej po obu jej stronach oraz wzdłuż ogrodzenia Domu Formacyjno-Rekolekcyjnego od ul. Kamedulskiej w kierunku ul. Papirusów. Zadanie to realizuje Pracownia (…).

Mając na uwadze powyższe wydaje się za celowe koordynowanie prac realizowanych przez obie pracownie w bezpośrednim sąsiedztwie i o podobnym profilu.

Maciej Więckowski
Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

WIR/PS/1154/06

Warszawa, dnia 2006.09.05

Do: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o

Dotyczy: projektu koncepcyjnego rozwiązań komunikacyjnych ulicy Dewajtis w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Bielany akceptuje rozwiązanie proponowane w ramach przedstawionej w dniu 16 sierpnia 2006 poprawionej koncepcji . Stoimy jedynie na stanowisku, że należy zrezygnować z projektowanej u zbiegu z ulicą Marymoncką zatoki autobusowej na rzecz wiaty przystankowej z zaznaczoną na jezdni ulicy Dewajtis „choinką".

Ryszard Podczaski
Członek Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Od redakcji

Opiniowana koncepcja [zobacz >>>] ma fundamentalne znaczenie dla dalszych prac i ich następstw - środowiskowych, przyrodniczych, komunikacyjnych i społecznych. Czy Zarząd Dzielnicy potraktował ją wnikliwie i poważnie? Powyższe opinie raczej o tym nie świadczą.

Można ubolewać, że Zarząd nie zauważył w opiniowanej koncepcji żadnych innych i o wiele istotniejszych aspektów wartych skorygowania, podniesionych np. w tym samym czasie przez Inżyniera Ruchu [zobacz >>>] i nasze stowarzyszenie [zobacz >>>]. Zwłaszcza, że problematyka ochrony rezerwatu i odczucia społeczne z nią związane powinny być Zarządowi doskonale znane.

Zarząd Dzielnicy skwapliwie podchwytuje sugestie UKSW i zleca kolejne projekty by "zrobić dobrze" uczelni [zobacz >>>], uchyla się od udzielania informacji [zobacz >>>], ale w trosce o środowisko musi go wyręczać Biuro Inżyniera Ruchu i Zielone Mazowsze.

Wytłuszczenia pochodzą od redakcji. Pierwsze z pism ma niepełną sygnaturę.