Ewidencja drzew znajdujących się w granicach wpływu inwestycji połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą ze wskazaniem drzew do wycinki i ochrony na czas budowy.

Mapę z naniesionymi poniższymi numerami można pobrać spod adresu JPG, 845 kB

Gospodarka istniejącą zielenią ul. Dewajtis

nr inw. rodzaj i gatunek obwód pnia [cm] szerokość korony [m] wysokość [m] stan zdrowotny drzewo do adaptacji drzewo do usunięcia drzewo do ochrony na czas budowy uwagi
1 klon pospolity 60+50 8 12 dobry +
2 topola czarna odm. Włoska 330 5 20 średni +
3 śliwa ałycza 3 4 dobry + + forma naturalna
4 topola czarna odm. Włoska 83 2 15 dobry + +
5 klon pospolity 50+52+58+49 6 12 dobry + +
6 śliwa ałycza 30+35 3 5 dobry +
7 klon pospolity 107 8 14 dobry +
8 zarośla: robinia biała, grab pospolity, klon pospolity, bez czarny, śnieguliczka biała do 40 do 5 do 12 dobry +
9 robinia biała 40 3 7 dobry +
10 grab pospolity 45 4 10 dobry +
11 grab pospolity 57 4 12 dobry +
12 klon pospolity 35+18 3 8 dobry +
13 klon pospolity 30+20+16 3 8 dobry +
14 wiąz szypułkowy 78 10 15 dobry +
15 klon pospolity 135+171 12 18 dobry +
16 klon jesionolistny 112 7 14 dobry +
17 klon pospolity 119+128 6 20 dobry +
18 wiąz szypułkowy 52 3 8 średni + ułamany wierzchołek
19 klon pospolity 85+109+ 2x30 7 10 średni + ułamany wierzchołek
20 topola biała 114 8 18 dobry + +
21 śliwa ałycza 45 3 8 dobry +
22 klon pospolity 110+157 10 19 dobry +
23 klon pospolity 96 9 20 dobry +
24 klon pospolity 134 12 20 dobry +
25 klon pospolity 87 6 16 dobry +
26 klon pospolity 96 9 16 dobry +
27 klon pospolity 140 8 17 dobry +
28 klon pospolity 95 8 17 dobry + dziupla u nasady pnia
29 klon pospolity 113 8 17 dobry +
30 klon pospolity 106 8 17 dobry +
31 klon pospolity 99 8 17 dobry +
32 klon pospolity 105 8 17 dobry +
33 klon pospolity 102 8 17 dobry +
34 śliwa ałycza 85 8 14 średni + podsycha
35 klon jesionolistny 71+57 8 4 dobry +
36 klon jesionolistny 71+32+30 15 9 dobry +
37 klon jesionolistny 25 4 3 dobry +
38 klon jesionolistny 45+42 6 8 dobry +
39 klon pospolity 30 4 9 dobry +
40 robinia biała 138 10 18 dobry +
41 klon pospolity 40 4 10 dobry +
42 grupa: robinia biała 11xdo40 5 10 dobry +
43 grupa: klon pospolity 13xdo45 7 12 dobry +
44 klon jesionolistny 62 6 14 dobry +
45 klon jesionolistny 38 3 8 dobry +
46 klon jesionolistny 63 6 14 dobry + +
47 bez czarny 35+4x18 5 7 dobry +
48 klon jesionolistny 61+70 8 13 dobry +
49 klon jesionolistny 54+46 5 13 dobry +
50 klon pospolity 46 3 15 dobry +
51 klon pospolity 38+36+50+15 4 13 dobry +
52 klon pospolity 50+39+16 8 14 dobry +
53 klon pospolity 48+27+30+25 6 14 dobry +
54 klon pospolity 25+25+30+40+22 5 10 dobry +
55 klon jesionolistny 34 4 8 dobry +
56 śliwa ałycza 32 4 6 dobry +
57 klon pospolity 27+38 3 10 dobry +
58 zarośla: robinia biała, klon jesionolistny, klon pospolity 25x do 45 5 12 dobry +
59 kton jesionolistny 71 5 14 dobry +
60 klon jesionolistny 55 6 13 dobry +
61 klon jesionolistny 45 6 13 dobry +
62 wiąz szypułkowy 46 4 10 dobry +
63 klon jesionolistny 42 4 10 dobry +
64 klon jesionolistny 45+25 5 12 dobry +
65 jabłoń domowa 62 4 4 dobry +
66 zarośla: robinia biała, klon jesionolistny, klon pospolity 8xdo 30 5 10 dobry +
67 klon jesionolistny 48 5 9 dobry + pochylony
68 dąb szypułkowy 45 4 10 dobry +
69 klon pospolity 43 4 10 dobry +
70 klon pospolity 35 3 8 dobry +
71 dąb szypułkowy 23 2 5 średni +
72 dąb szypułkowy 33 2 7 średni +
73 klon jesionolistny 43+36+59 8 12 średni +
74 klon pospolity 39 3 10 średni +
75 klon pospolity 45 3 14 średni +
76 klon jesionolistny 24 5 13 średni +
77 klon jesionolistny 37 5 13 średni +
78 klon jesionolistny 52 5 13 średni +
79 klon jesionolistny 59 5 13 średni +
80 klon jesionolistny 32 5 13 średni +
81 klon jesionolistny 58 5 13 średni +
82 klon jesionolistny 62 5 13 średni +
83 klon jesionolistny 36 5 13 średni +
84 dąb szypułkowy 28 1 4 średni +
85 klon jesionolistny 50+38 4 4 zły +
86 klon jesionolistny 39+54 9 14 zły +
87 klon jesionolistny 46+55+31 9 14 zły +
88 klon jesionolistny 34 3 8 dobry +
89 grupa: tawuła sp. + porzeczka sp. 1 1 dobry + 10m2
90 klon pospolity 36+42 4 10 dobry +
91 klon jesionolistny 54+32+30 5 12 dobry +
92 klon jesionolistny 103+43 9 18 dobry +
93 klon pospolity 27 2 10 dobry +
94 klon jesionolistny 66 7 12 dobry +
95 klon jesionolistny 20 1 6 dobry +
96 klon jesionolistny 24+36+48 8 13 dobry +
97 klon jesionolistny 51 8 13 dobry +
98 klon jesionolistny 32+33 7 10 dobry +
99 klon jesionolistny 35+44+22+30 4 13 dobry +
100 klon jesionolistny 23+48+41+38+46+40 8 8 dobry +
101 śliwa ałycza 26+21 2 5 dobry +
102 jabłoń domowa 56 8 8 dobry +
103 jabłoń domowa 52 6 8 dobry +
104 klon jesionolistny 40+45+54+34+36 8 8 dobry +
105 dąb szypułkowy 41 2 6 dobry +
106 klon pospolity 64 8 15 dobry +
107 klon pospolity 28 2 9 dobry +
108 dąb szypułkowy 57 5 15 dobry +
109 dąb szypułkowy 20 1 3 dobry +
110 klon jesionolistny 50 7 10 dobry + pochylony do drogi
111 wiąz szypułkowy 46 3 12 dobry +
112 klon pospolity 24 1 5 dobry +
113 klon pospolity 28 3 9 dobry +
114 klon pospolity 37 2 10 dobry +
115 klon jesionolistny 96 10 16 dobry +
116 klon pospolity 46 7 12 dobry +
117 klon jesionolistny 34+70 9 12 dobry +
118 topola kanadyjska 74 8 15 zły + prawie martwa
119 klon jesionolistny 30 2 4 dobry +
120 klon jesionolistny 35 2 9 dobry +
121 grusza pospolita 38+44+50 5 9 dobry +
122 klon jesionolistny 46 5 9 dobry +
123 klon pospolity 44 5 10 dobry +
124 klon pospolity 36 3 9 dobry +
125 klon jesionolistny 41 2 2 zły + ułamany pień
126 klon jesionolistny 40 3 8 zły + podsycha
127 klon jesionolistny 51 4 8 zły + podsycha
128 klon jesionolistny 73+43 10 15 dobry +
129 klon jesionolistny 142+124 15 15 dobry +
130 klon jesionolistny 52 3 9 dobry +
131 wiąz szypułkowy 39 2 7 dobry +
132 klon pospolity 40 3 12 dobry +
133 klon pospolity 32 3 6 średni + ułamany pień
134 klon jesionolistny 57 6 12 dobry +
135 klon jesionolistny 44 4 11 dobry +
136 wiąz szypułkowy 6xdo40 4 10 dobry +
137 wiąz szypułkowy 42 4 10 dobry + pod okapem
138 klon jesionolistny 109 14 16 dobry +
139 klon pospolity 56 7 14 dobry +
140 wiąz szypułkowy 56+26+74+47 6 13 dobry +
141 wiąz szypułkowy 30 1 2 dobry +
142 wiąz szypułkowy 62+65 8 9 dobry +
143 wiąz szypułkowy 25 1 4 zły +
144 wiąz szypułkowy 37+32 3 4 dobry +
145 wiąz szypułkowy 66+45+32 9 12 dobry +
146 wiąz szypułkowy 58 8 11 dobry +
147 wiąz szypułkowy 62+43+38 8 12 dobry +
148 wiąz szypułkowy 57+50+35+30+25 9 12 dobry +
149 grusza pospolita 70+50+62+60 8 14 dobry +
150 wiąz szypułkowy 77 9 14 dobry + +
151 jabłoń domowa 402x35 5 5 zły + 80% posusz
152 wiąz szypułkowy 64 5 7 dobry +
153 wiąz szypułkowy 80+78 9 15 dobry + +
154 topola biała 200 12 22 dobry + +
155 wiąz szypułkowy 66 6 14 dobry + +
156 wiąz szypułkowy 78+50+47 9 15 dobry + +
157 śliwa ałycza 40+3x30 4 4 dobry +
158 wiąz szypułkowy 49+50 4 9 dobry + +
159 wiąz szypułkowy 50+31+30+33+49 8 12 dobry + +
160 klon jesionolistny 60 9 6 dobry + + pochylony do skarpy
161 wiąz szypułkowy 77 5 14 dobry + +
162 wiąz szypułkowy 73 5 14 dobry + +
163 zarośla: wiąz szypułkowy, klon pospolity, klon jesionolistny, berberys pospolity do 30 5 10 dobry + +
164 klon pospolity 30+42 4 12 dobry + +
165 klon jesionolistny 66 7 14 dobry + +
166 klon pospolity 53 4 10 dobry + +
167 klon pospolity 67 7 14 dobry + +
168 klon pospolity 31+25 3 7 średni + +
169 klon pospolity 87 9 15 dobry + +
170 wiąz szypułkowy 30+30+40 5 12 dobry + +
171 wiąz szypułkowy 34 4 8 dobry + +
172 wiąz szypułkowy 50 5 13 dobry + +
173 wiąz szypułkowy 27 1 3 dobry + +
174 wiąz szypułkowy 99 8 15 dobry + +
175 zarośla: wiąz szypułkowy, klon pospolity, klon jesionolistny, berberys pospolity, róża pomarszczona, ligustr pospolity do 30 5 10 dobry + +
176 jabłoń domowa 61+56+63 9 10 dobry + +
177 klon pospolity 71 10 16 dobry + +
178 topola biała 217 14 23 dobry + +
179 topola biała 197 15 22 dobry + +
180 topola biała 204 15 22 dobry + +
181 topola biała 190 14 21 dobry + +
182 lipa drobnolistna 28 2 30 dobry + +
183 lipa drobnolistna 50 5 9 dobry + +
184 lipa drobnolistna 50 5 10 dobry + +
185 lipa drobnolistna 56 7 11 dobry + +
186 lipa drobnolistna 50 6 10 dobry + +
187 lipa drobnolistna 47 6 8 dobry + +
188 wiąz szypułkowy 110 10 15 dobry + +
189 wiąz szypułkowy 100 10 15 dobry + +
190 klon pospolity 59 7 15 dobry + +
191 wiąz szypułkowy 99 7 15 dobry + +
192 klon pospolity 133 9 16 dobry +
193 wiąz szypułkowy 200 12 20 dobry + +
194 grab pospolity 32+20 2 8 dobry +
195 grab pospolity 67+25 4 9 dobry +
196 grab pospolity 60 4 9 dobry +
197 grab pospolity 41+38 4 9 dobry +
198 grab pospolity 38+44 4 9 dobry +
199 wiąz szypułkowy 91+52 6 7 średni + + dziuple
200 jesion wyniosły 85 5 20 dobry + +
201 jesion wyniosły 125 7 22 dobry + +
202 jesion wyniosły 95 6 18 dobry + +
203 jesion wyniosły 106 6 20 dobry +
204 jesion wyniosły 101 6 18 dobry +
205 wiąz szypułkowy 61 6 15 dobry +
206 jesion wyniosły 117+106 8 20 dobry +
207 wiąz szypułkowy 5x do40 5 10 dobry +
208 wiąz szypułkowy 73 6 12 dobry +
209 wiąz szypułkowy 74 7 11 dobry +
210 wiąz szypułkowy 190+35 9 20 dobry +
211 lipa drobnolistna 48+76 6 16 dobry +
212 wiąz szypułkowy 45 1 12 martwy +
213 lipa drobnolistna 30 3 12 dobry +
214 klon pospolity 40 3 13 dobry +
215 klon pospolity 42 3 13 dobry +
216 wiąz szypułkowy 102 8 16 dobry +
217 klon pospolity 89 8 16 dobry +
218 topola biała 120+179 16 20 dobry +
219 klon jesionolistny 86+89 12 12 dobry +
220 czeremcha pospolita 135+82 20 20 średni + rozdarty konar
221 klon pospolity 58 6 15 dobry +
222 jesion wyniosły 99 6 17 dobry +
223 wiąz szypułkowy 82 8 14 dobry +
224 jesion wyniosły 107 6 23 dobry +
225 jesion wyniosły 101 6 22 dobry +
226 jesion wyniosły 93 6 22 dobry +
227 klon pospolity 77+63 6 15 dobry +
228 klon pospolity 60 6 15 dobry +
229 klon pospolity 49 6 15 dobry +
230 klon pospolity 42 6 15 dobry +
231 wiąz szypułkowy 37+52 4 15 martwy +
232 wiąz szypułkowy 230 12 20 dobry + +
233 wiąz szypułkowy 40 4 12 dobry +
234 klon pospolity 40 3 12 dobry +
235 grab pospolity 165 10 17 dobry +
236 klon pospolity 40 4 10 dobry +
237 klon pospolity 58 4 10 dobry +
238 klon pospolity 45 4 10 dobry +
239 wiąz szypułkowy 155 10 17 dobry +
240 grab pospolity 42 4 15 dobry +
241 wiąz szypułkowy 260 12 21 dobry +
242 grab pospolity 71 4 12 dobry +
243 wiąz szypułkowy 85 3 12 martwy +
244 grab pospolity 42 4 12 dobry +
245 klon pospolity 40 4 7 dobry +
246 grab pospolity 92 7 15 dobry +
247 wiąz szypułkowy 85 6 15 dobry +
248 grab pospolity 57 6 14 dobry +
249 grab pospolity 113 9 18 dobry +
250 klon pospolity 44+71 10 16 dobry +
251 klon jesionolistny 117 13 14 dobry +
252 klon pospolity 72+55 9 15 dobry +
253 grab pospolity 50+43 6 15 dobry +
254 wiąz szypułkowy 163+70 10 22 dobry +
255 wiąz szypułkowy 167 10 22 dobry +
256 wiąz szypułkowy 142 10 22 dobry +
257 wiąz szypułkowy 157 10 20 zły +
258 wiąz szypułkowy 123+87 10 20 zły +
259 wiąz szypułkowy 181 12 22 dobry +
260 wiąz szypułkowy 135 9 18 dobry + +
261 wiąz szypułkowy 100 7 18 dobry +
262 wiąz szypułkowy 140 10 20 dobry + pochylony do drogi
263 wiąz szypułkowy 50 4 13 dobry +
264 jesion wyniosły 60 5 15 dobry +
265 wiąz szypułkowy 164 12 19 dobry +
266 wiąz szypułkowy 210 13 25 dobry +
267 wiąz szypułkowy 30+45 3 7 dobry +
268 wiąz szypułkowy 45 4 10 dobry +
269 wiąz szypułkowy 156 10 20 dobry +
270 wiąz szypułkowy 174 12 25 dobry +
271 olsza czarna 206 12 30 dobry +
272 klon pospolity 45 4 12 dobry +
273 wiąz szypułkowy 119 6 18 dobry +
274 wiąz szypułkowy 85 6 17 dobry +
275 wiąz szypułkowy 180 11 22 dobry + +
276 wiąz szypułkowy 152+97 15 18 dobry + rozdarty pień
277 wiąz szypułkowy 97 4 16 dobry +
278 wiąz szypułkowy 121 9 17 dobry +
279 wiąz szypułkowy 117 9 17 dobry +
280 klon pospolity 92 8 20 dobry +
281 jesion wyniosły 84+90 8 20 dobry + +
282 czeremcha pospolita 101 1 2 martwy + kikut
283 wiąz szypułkowy 132 8 17 dobry +
284 grusza pospolita 42 3 10 dobry + +
285 jesion wyniosły 62 8 17 dobry + +
286 jesion wyniosły 59 8 18 dobry +
287 jesion wyniosły 64 8 16 dobry + +
288 czeremcha pospolita 107 8 15 martwy +
289 jesion wyniosły 94+86+46 7 18 dobry +
290 klon jawor 35 2 5 dobry +
291 klon jawor 30 2 6 dobry +
292 klon jawor 64 7 12 dobry +
293 klon jawor 40 3 9 dobry +
294 wiąz szypułkowy 58 5 13 dobry +
295 klon pospolity 62+43 7 14 dobry +
296 grab pospolity 28 2 5 dobry +
297 klon jawor 53 8 15 dobry +
298 klon jesionolistny 69+40 9 11 dobry + pochylony
299 klon pospolity 22+57 4 12 dobry +
300 klon jesionolistny 48+97 14 16 dobry +
301 klon jesionolistny 40+62+57 10 15 dobry +
302 wiąz szypułkowy 63 7 16 dobry +
303 wiąz szypułkowy 76 7 16 dobry +
304 wiąz szypułkowy 44+109 7 18 dobry +
305 robinia biała 100+94+104 13 20 dobry +
306 klon pospolity 43 5 13 dobry +
307 wiąz szypułkowy 80+40 7 14 dobry + +
308 robinia biała 50+40+66 12 18 dobry + +
309 wiąz szypułkowy 115+70 8 17 dobry + +
310 robinia biała 65 4 15 dobry +
311 śliwa ałycza 35 3 5 dobry +
312 grupa: klon jesionolistny, klon pospolity 12xdo40 4 8 dobry +
313 topola biała 156 10 20 dobry +
314 topola biała 136 8 19 dobry +
315 klon jesionolistny 35+45+50 8 12 dobry +
316 klon jesionolistny 57 4 12 dobry +
317 wiąz szypułkowy 40+35 3 10 dobry +
318 dąb szypułkowy 86 7 13 dobry +
319 klon jesionolistny 83 7 16 dobry +
320 klon jesionolistny 30+30+45 4 9 dobry +
321 klon jesionolistny 30+45+50 5 12 dobry +
322 klon jesionolistny 42 7 12 dobry +
323 wiąz szypułkowy 49 3 10 dobry +
324 topola biała 190 11 22 dobry +
325 wiąz szypułkowy 30 3 9 dobry +
326 klon jesionolistny 6xdo40 8 12 dobry +
327 robinia biała 48 4 10 dobry +
328 wiąz szypułkowy 30 2 8 dobry +
329 klon jesionolistny 40+53+70 10 14 dobry +
330 topola biała 163 10 20 dobry + +
331 topola biała 82 8 17 dobry + +
332 topola biała 125 10 18 dobry + +
333 zarośla: klon pospolity do 30 4 10 dobry + + do usunięcia część zarośli znajdująca się w kolizji z ciągiem pieszo rowerowym
334 klon jesionolistny 51 7 15 dobry + + pochylony do drogi
335 klon jesionolistny 38 3 9 dobry + +
336 klon jesionolistny 45+30+48 6 10 dobry + +
337 klon jesionolistny 38 3 9 dobry + +
338 klon jesionolistny 38 3 9 dobry + +
339 klon jesionolistny 38 3 9 dobry +
340 klon jesionolistny 38 3 9 dobry +
341 klon jesionolistny 43+22 4 8 dobry + +
342 klon jesionolistny 57 6 10 dobry + + pochylony do drogi
343 wiąz szypułkowy 35 4 8 dobry +
344 wiąz szypułkowy 52 4 10 dobry + +
345 irga Dammera 1 1 dobry + 15m2
346 irga Dammera 1 1 dobry + 15m2
347 dąb szypułkowy 78 4 12 dobry +
348 dąb szypułkowy 42 3 10 dobry +
349 klon pospolity 39 3 8 dobry +
350 dąb szypułkowy 35+30+20+31 4 6 dobry +
351 wierzba biała 92+49+84+40+20+80+95 15 15 dobry +
352 dąb szypułkowy 30+35 4 6 dobry +
353 wiąz szypułkowy 25+30 4 4 dobry +
354 klon pospolity 47 6 9 dobry +
355 topola kanadyjska 80 7 15 dobry +
356 topola kanadyjska 54 7 14 dobry +
357 topola kanadyjska 56 6 12 dobry +
358 topola kanadyjska 88 7 15 dobry +
359 topola kanadyjska 57+87 10 16 dobry +
360 topola kanadyjska 114 10 17 dobry +
361 topola kanadyjska 85+114 10 18 dobry +
362 topola kanadyjska 76 9 15 dobry +
363 topola kanadyjska 87 9 16 dobry +
364 topola kanadyjska 135 9 22 dobry +
365 topola kanadyjska 138 10 22 dobry +
366 topola biała 151 12 22 dobry +
367 topola biała 131 12 20 dobry +
368 dąb szypułkowy 168 14 20 dobry +
369 lipa drobnolistna 152 14 20 dobry + +
370 dąb szypułkowy 177 14 20 dobry +
371 klon jawor 44+55+23 8 12 dobry +
372 wiąz szypułkowy 90+36+34+25 10 14 dobry +
373 wiąz szypułkowy 55 4 10 zły +
374 klon jesionolistny 55+30 8 8 dobry +
375 topola biała 167 10 19 dobry +
376 dąb szypułkowy 46 5 13 dobry +
377 jabłoń domowa 62 8 8 dobry +
378 topola biała 140 10 18 dobry +
379 topola biała 77 8 15 dobry +
380 dąb szypułkowy 90 8 14 dobry +
381 topola kanadyjska 95+83+85 7 16 dobry +
382 zarośla: śnieguliczka biała, dereń biały 2 2 dobry + 450m2
383 Zarośla łęgowe do 30 3 8 dobry +
384 wiąz szypułkowy 42+20+22 6 10 dobry +
385 klon pospolity 36 3 4 dobry +

wykonał: mgr inż. Paweł Piasecki
mgr inż. Izabela Siudy

lipiec 2007