Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie ministra środowiska w sprawie drogi ekspresowej przez dolinę Rospudy. Minister w postanowieniu popełnił zasadniczy błąd, gdyż określił, że ma być tunel lub estakada. Decyzja musi natomiast precyzyjnie określać przyjęte rozwiązanie. Poza tym organ nie przeprowadził właściwej wariantowości.

WSA stwierdził także, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie byla dla Ministra wiążąca. Nie ma zatem analogii pomiędzy Rospudą a sprawą KE vs Austria C-209/04, co oznacza, że padła główna linia obrony Polski przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Wszystkim skarżącym (Greenpeace, OTOP, PnrWI) sąd przyznał zwrot kosztów sądowych.