W związku z zapowiedziami zignorowania listu Komisji Europejskiej stwierdzającego, że budowa obwodnicy jest sprzeczna z unijnym prawem, i kontynuowania inwestycji, Koalicja Lanckorońska założyła teczki osób podejmujących decyzje w tej sprawie. Zostaną one wykorzystane jako dokumentacja przestępstwa karalnej niegospodarności w przypadku nakazu rozbiórki bądź nałożenia kar finansowych przez UE [zobacz >>>].