Uprzejmie informuję, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.) podjął decyzję o udzieleniu oficjalnego wsparcia akcjom w obronie Doliny Rospudy. Przesyłam więc w załączeniu logo naszego Towarzystwa oraz oficjalne pozwolenie na jego używanie podczas wszelkich zgodnych z prawem działań w obronie Doliny Rospudy.

Prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska
Prezes Polskiego Towarzystwa Etologicznego
www.nencki.gov.pl/ptetol/