SRN/08/0419B/02/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich

dotyczy: remontów kładek dla pieszych (pisma ZDM/DZWM/0717/1355/08 [zobacz >>>])

Dziękujemy za szybką odpowiedź na nasze pismo. Niestety wynika z niego brak zrozumienia dla istoty problemu, którego dotyczyło.

Po pierwsze, skoro kładka dla pieszych zastępuje jedynie przejście dla pieszych, a nie przejazd dla rowerów (co jest skądinąd prawdą według aktualnych projektów), prosimy o wytyczenie przejazdów dla rowerów pod kładkami. Wtenczas faktycznie problem zniknie. Jeżeli jednak kładka ma również służyć do przedostawania się rowerzystów z jednej strony ulicę na drugą, musi ona być do tego dostosowana. W wielu wypadkach wzdłuż ulic, nad którymi znajdują się kładki, biegną ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe (bądź takie są projektowane) i wydaje się zrozumiałym postulatem, że rowerzysta powinien móc w wygodny sposób przedostać się z jednej strony ulicy na drugą, bez konieczności szukania najbliższego skrzyżowania wyposażonego w przejazd dla rowerów.

Po drugie, szyn dla wózków nie można uznać za wygodne rozwiązanie do transportu roweru. Rozstaw szyn oraz balustrady powodują, że rowerzysta z rowerem z trudem się między nimi mieści. Z kolei osoby starsze i dzieci mogą mieć kłopoty z wpychaniem ważącego 20-30kg (np. obciążonego zakupami) roweru po wąskim i ostrym podjeździe. Tym samym również pieszy prowadzący rower zostaje zdyskwalifikowany z grupy osób, którym ma służyć kładka.

Po trzecie, w państwa odpowiedzi nie poruszono meritum sprawy, czyli samej kwestii zastąpienia wind kładkami. Nie odniesiono się ani do kosztów budowy i utrzymania, ani do wygody użytkowników, ani do awaryjności wind, ani do ich wydajności, mimo że kwestie te stanowią rdzeń złożonego pisma.

W żadnym wypadku nie negujemy konieczności wykonywania remontów, bylibyśmy jednak wdzięczni za uwzględnienie nieco szerszego skrawka społeczeństwa (nie tylko zdrowych pieszych i cierpliwych osób niepełnosprawnych pozbawionych zmysłu węchu) w przytoczonym „interesie społecznym”.

Odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich

można [zobacz >>>]yć tutaj.