ZDM/DZWM/0717/1355/08

Dot.: Planów remontów kładek dla pieszych [zobacz >>>]

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie się problemem. Jednocześnie informujemy, że podstawowym zadaniem wind przy kładach dla pieszych jest pomoc w komunikacji osobom niepełnosprawnym. Windy służą również osobom starszym oraz pomagają w przewożeniu wózków dziecięcych. Kładka dla pieszych podobnie jak przejście dla pieszych stanowi ciąg pieszy, dlatego też nie zrozumiałe jest dla nas stwierdzenie, ze windy powinny zostać zastąpione podjazdami w celu ułatwienia wjazdu na rowerze. Informujemy, iż każda z obecnie remontowanych kładek posiada pochylnię dla wózków, która może być wykorzystywana do prowadzenia roweru. Rowery z przyczepkami powinny być przeprowadzane przez pasy dla pieszych. Pragniemy podkreślić, że wykonywane przez nas remonty są konieczne i leżą w interesie społecznym.

Naczelnik Wydziału Mostów dr inż. Andrzej Marecki

Nasza odpowiedź

można ją [zobacz >>>]yć tutaj.