Publikujemy interesujący dokument z 1992 r., który nie pozostawia wątpliwości, na jakich warunkach UKSW (sukcesor ATK) może funkcjonować w Lesie Bielańskim.

Pismo z 24 sierpnia 1992 r.

znak OSL.X-6133/132/92

DO: Biuro Projektów Szkół Wyższych "BEPRON"
00-632 Warszawa
ul. Armii Ludowej 16

W związku z pismem z dnia 21 sierpnia 92r. nr DI/P/1206/92 Urząd Wojewódzki w Warszawie - Wojewódzki Konserwator Przyrody uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z dokumentacją i przeprowadzeniu wizji terenowej, nawiązując do wcześniejszej korespondencji, uzgadnia projekt zamienny p.n. Realizacyjny plan zagospodarowania terenu Akademii Teologii Katolickiej - I etap rozbudowy.

Zastrzega się jednak, że realizacja przedsięwzięcia nie może pociągnąć za sobą żadnych ujemnych skutków dla położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Las Bielański", a drzewa rosnące na terenie objętym opracowaniem będą zabezpieczone w sposób określony w dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia drzew.

Wojewódzki Konserwator Przyrody
mgr Czesław Łaszek

Zał. - zwrot dokumentacji.

Do wiadomości:
Urząd Dzielnicy-Gminy
Warszawa Żoliborz

Postać oryginalna

Od redakcji

Podpisany pod dokumentem, nieżyjący już Czesław Łaszek przyczynił się do objęcia Lasu Bielańskiego ochroną rezerwatową i przez wiele lat skutecznie stał na jej straży, o czym opowiada prof. Maciej Luniak [zobacz >>>].

Polecamy powyższy dokument szczególnie księdzu rektorowi, rzeczniczce UKSW i członkom samorządu studentów, którzy próbują obecnie wmawiać opinii publicznej, że ich uczelnia jako starsza od rezerwatu może się nie tylko rozwijać, ale i zabawiać jego kosztem [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Powinna się z nim zapoznać również posłanka Joanna Fabisiak [zobacz >>>] [zobacz >>>], choć nie wykluczone, że te ustalenia są jej już od dawna znane jako głównej autorce i sprawozdawcy ustawy o utworzeniu Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego uchwalonej osiem lat temu. Nie bardzo chce się wierzyć, by inicjatywę tak dużej wagi podejmowano bez pełnego i dokładnego rozpoznania sytuacji ATK.

Dociekliwym polecamy też esencję historii konfliktu UKSW z Lasem Bielańskim [zobacz >>>].

O innych zobowiązaniach dotyczących funkcjonowania UKSW

PNG, 36 kB

[zobacz >>>]

Wcześniej publikowane dokumenty dotyczące Lasu Bielańskiego

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]