Po uzupełnieniu naszego archiwum o kolejne ciekawe dokumenty publikujemy dziś małe zestawienie ukazujące chronologię najważniejszych działań na rzecz zapewnienia dojazdu do UKSW.

Działania te przebiegały dwutorowo. Uczelnia i u.dz. Bielany uparcie dążyły do wprowadzenia autobusu do rezerwatu, mimo że otoczenie, niedostateczne parametry jezdni i brak pętli przemawiały zdecydowanie przeciw takim planom.

Z drugiej strony - samorządy lokalne i Zielone Mazowsze postulowały, a ZTM oferował uruchomienie linii autobusowej po Wisłostradzie. W efekcie braku zainteresowania władz Uczelni takim rozwiązaniem - studenci nadal nie mają żadnego dojazdu i potrwa to co najmniej do końca 2008 roku, kiedy skończy się remont estakad bielańskich.

Wcześniej publikowane lub wzmiankowane materiały związane z tą sprawą można poznać podążając za odsyłaczami. Wytłuszczenia pochodzą od redakcji.

Kanclerz UKSW do ZTM, 14 marca 2005 r.

Nasz znak DA-24-1/05

Do: Bogusław W. Borzym,
Koordynator działalności przewozowej ZTM

W nawiązaniu do Pana pisma uprzejmie informuję, że Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego jest nadal bardzo zainteresowany wzmocnieniem systemu komunikacji masowej łączącej Campus UKSW przy ul.Dewajtis i Campus UKSW przy ul.Wóycickiego. Będziemy czynili wspólne starania, by istniała komunikacja autobusowa na ul.Dewajtis. Liczę na dalszą owocną współpracę w tym zakresie.

Jeżeli można zachować trakty piesze w obecnej formie ścieżek nieutwardzonych to zapewne konserwator przyrody nie stwarzałby zastrzeżeń w tej sprawie. Proszę uprzejmie o uwzględnienie naszego stanowiska.

[Całość: wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/uksw2ztm032005.pdf ]

UKSW pisze do ZTM by sprawę dołożyć na później, 11 kwietnia 2005

[zobacz >>>]

ZTM m.in. do Kanclerza UKSW 16 maja 2005r.:

ZTM/PP-2/DK/1114-BI/2005

Warszawa, 2005-05-16

Odpowiadając na Państwa wystąpienie w sprawie uruchomienia przede wszystkim dla studentów Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego linii autobusowej na trasie: pi. Wilsona - Wisłostrada - Wóycickiego - Młociny, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że obsługa komunikacyjna obiektów tej uczelni jest od dłuższego czasu tematem rozmów między ZTM i władzami UKSW. Dotychczas Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego postulował objęcie obsługą komunikacyjną obiektów uczelni przy ul. Dewajtis poprzez uruchomienie komunikacji autobusowej od ul. Marymonckiej przez ul. Dewajtis do UKSW. Wobec dotąd negatywnego stanowiska dla tego rozwiązania ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz propozycji ZTM dotyczącej uruchomienia komunikacji autobusowej na ul. Wybrzeże Gdyńskie, Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego zaproponował - do czasu ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - wstrzymanie dalszych prac w sprawie dojazdu do UKSW.

Uwzględniając powyższe, jak również planowaną w najbliższym czasie przez Zarząd Dróg Miejskich kompleksową modernizację estakad w ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie, obecnie nie planujemy uruchamiania na tej ulicy (między ul. Pułkową i mostem Grota-Roweckiego) komunikacji autobusowej. Oczekujemy na przyjęcie ostatecznego rozwiązania sposobu obsługi komunikacyjnej UKSW, akceptowanego przez wszystkie zainteresowane strony.

Bogusław W. Borzym
Koordynator Działalności Przewozowej ZTM

Otrzymują:

1. Urząd m .st Warszawy, Sekretariat Rady Dzielnicy Bielany
2. Samorząd Mieszkańców „Ruda"
3. Samorząd Mieszkańców Osiedla „Młociny"
4. Samorząd Mieszkańców Osiedla „Piaski"
5. Samorząd Mieszkańców Osiedla Domków Jednorodzinnych „Stare Bielany”
6. Samorząd Mieszkańców Osiedla „Olszyna"
7. Samorząd Mieszkańców Osiedla „Wólka Węglowa - Placówka"

[ JPG, 211 kB]

Kanclerz UKSW do ZTM, 13 czerwca 2005 r.

W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień w sprawie uruchomienia komunikacji autobusowej ulicą Dewajtis, w związku z otrzymaniem w tej sprawie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody [ PNG, 34 kB] UKSW zwraca się z prośbą o uruchomienie linii autobusowej na trasie pl. Wilsona - Marymoncka - Dewajtis (dojazd do obiektów UKSW) - Wóycickiego, bez zmiany istniejących obecnie traktów pieszych wzdłuż ulicy Dewajtis.

mgr inż. Marek Lepa
dyrektor administracyjny

[Całość: wrzutnia.zm.org.pl/dewajtis/uksw2ztm062005.pdf ]

Rzecznik Niezmotoryzowanych do ZTM (dw. UKSW), 8 listopada 2005 r.

[zobacz >>>]

Kanclerz UKSW do Rzecznika Niezmotoryzowanych, 30 listopada 2005 r.

DO: Wojciech Szymalski, Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 08.11.2005r. do Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich, a skierowanych do nas do wiadomości, uprzejmie informujemy, iż przedstawiona w nim koncepcja połączenia siedziby UKSW zlokalizowanej przy ul. Dewajtis z Campusem UKSW przy ul. Wóycickiego nie poprawi połączenia komunikacyjnego między tymi częściami Uczelni.

Próby takiego rozwiązania były już podejmowane przed kilku laty i nie znalazły poparcia zarówno wśród kadry i administracji Uczelni jak również wśród studentów.

Obiekty UKSW przy ul.Dewajtis znajdują się w dość dużej odległości od Wisłostrady, a odległość od proponowanej lokalizacji przystanków autobusowych jest porównywalna do aktualnej odległości od przystanków na ul. Marymonckiej.

Z poważaniem
mgr inż. Marek Lepa, Kanclerz UKSW

[ PDF, 76 kB]

ZTM do Rzecznika Niezmotoryzowanych, 12 grudnia 2005 r.

[zobacz >>>]

Poseł Joanna Fabisiak do MSWiA, 22 maja 2006 r.

[zobacz >>>]

Kilka pytań podsumowujących

Czy odcinki A i B widoczne na rysunku mają porównywalną długość?

Którą trasą autobusy poruszałyby się sprawniej i szybciej: bezkolizyjną Wisłostradą czy Marymoncką (i korkującą się przy niej Podleśną) z dwukrotnym przejazdem przez las i zawracaniem... no właśnie, gdzie?

Czy z faktu, że przed kilku laty pomysł dojazdu od Wisłostrady nie znalazł poparcia wśród studentów, należy wnioskować, że także nowe roczniki nie są tym udogodnieniem zainteresowane?

Czy uzasadnione jest podnoszenie problemu braku dojazdu do UKSW na poziomie zapytania poselskiego do ministerstwa w sytuacji, gdy zainteresowana uczelnia nie chce skorzystać z oferowanych od dłuższego czasu propozycji mogących dać realną poprawę?

Czy w takiej sytuacji można uznać za przejaw uczciwości, otwartości i dobrej woli wypowiedzi takie jak poniższa: My dużo starań włożyliśmy w uzyskanie autobusu, który znacznie ułatwiłby wam komunikację. Autobusu jednak nie ma. przeszkodą jest protest ekologów, którzy nie zgadzają się na przeprowadzenie linii autobusowej docelowo na Dewajtis. Protest jest jak widać bardzo skuteczny, bo uczelnia do dwunastu lat walczy, by studenci mieli ułatwioną komunikację.
Zbigniew Cieślak, prorektor UKSW, na łamach miesięcznika Jasno i Wyraźnie [ PNG, 189 kB] [zobacz >>>]

Wypowiedz się w ankiecie

Zachęcamy na zakończenie do wzięcia udziału w nieformalnym sondażu [zobacz >>>]

Przystanek "UKSW" na marginesie

Przypomnijmy (zupełnie na marginesie), że przystanek komunikacji miejskiej "UKSW" już istnieje. Kiedyś nazywał się "DEWAJTIS" i został w 2004 roku przemianowany na wniosek uczelni. W tym wypadku nie przeszkadzało wnioskodawcy to, że leży prawie kilometr od wskazywanego obiektu. Słyszało się, że skoro AWF, WAT i Politechnika mają własne, to i UKSW się należy. Zobaczymy więc, jak długo utrzyma się nazwa stacji metra Wawrzyszew...