Również przy dziennym świetle zauważenie zakazu sprawiało niektórym trudność.