Kładka nie ma wind, zastosowano za to bardzo wygodne pochylnie. A wszystko - pomimo dalece mniejszej ilości miejsca niż w jakimkolwiek przypadku, w którym ZDM Warszawa kategorycznie odmówił budowy pochylni. [zobacz >>>] [zobacz >>>]