Dziś także spora grupa zwolenników budowy obwodnicy Augustowa obok doliny Rospudy (nie przez bagno) zgromadziła się przed Ministerstwem Środowiska o godzinie 15:00. Tym razem złożono list o następującej treści:

Do: Sławomir Mazurek, Rzecznik Prasowy Ministra Środowiska

Szanowny Panie,

Zgodnie z naszym ostatnim piątkowym przesłaniem z codziennej pikiety o 15-tej pod Ministerstwem Środowiska: „Zielona Wstążka – nie zajmuje się faktami medialnymi, prowadzimy dyskusję merytoryczną”, uprzejmie przypominamy Panu o obietnicy danej nam przed kamerami Telewizji Polsat w dniu 16.02. br. Obiecał Pan nam przekazać oficjalny wyciąg z dokumentów przesłanych przez Rząd RP do Komisji UE, a opracowywanych przez Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na pismo skierowane z Komisji Europejskiej na ręce Minister Spraw Zagranicznych RP Pani Anny Fotygi w sprawie Torfowiska Doliny Rospudy.

Nasza wymiana opinii zaczęła się od spotkania z Panem Ministrem Profesorem Janem Szyszko w poniedziałek 12.02 br., na tym spotkaniu Pan Minister wyraził troskę i chęć przekazywania informacji i dyskusji z nami w sprawie uratowania Torfowiska Doliny Rospudy. Do tej pory przekazaliśmy na ręce Pana Ministra:

- List rozpoczynający merytoryczną dyskusję z Panem Ministrem z dnia 13.02 br.

- Walentynki dla Pana Ministra 14. 02. br.

- Pączki 15. 02. br.

- Pakiet medialny z informacją merytoryczna na temat Torfowiska Rospudy 15.02. br., rozesłany tego samego dnia do mediów i najważniejszych osób w Polsce.

Do tej pory dostaliśmy tylko odpowiedź na nasze pączki. Były to faworki, które bardzo nam smakowały. Najbardziej zależy nam jednak na podjęciu rozmowy merytorycznej. Jest to w zgodzie z obietnicą dana nam przez Pana Ministra jak i Pana.

Pozostajemy z szacunkiem

Kalina Burnat

w imieniu uczestników pikiety Zielona Wstążka dla Rospudy i osób popierających