Dziś o 15:00 pod Ministerstwem było nas jeszcze więcej niż dzień wcześniej i dziękujemy Wam za to. Była z nami także Janina Ochojska, która osobiście dostarczyła pączki przepasane zieloną wstążką ministrowi środowiska.

Wszystkich zapraszam na piątek o 15:00, a także w niedzielę pod Belweder o godzinie 13:00. Badźcie koniecznie z nami i z duma noście zielone wstążki.

Dziś minister środowiska poprosił Komisję Europejską o odroczenie terminu dostarczenia wyjaśnień w sprawie inwestycji drogowych w województwie podlaskim, które zagrażają terenom Natura 2000, w tym dolinie Rospudy. Polskie władze miały na ich przygotowanie całe dwa miesiące. Jeszcze w poniedziałek minister Szyszko utrzymywał, że do 15 lutego ministerstwo udzieli odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej, w której zostaną przedstawione wszelkie sprawy związane z obwodnicą Augustowa.

Jeśli chcecie wesprzeć protest finansowo, przekazujcie swoje darowizny na nasze konto - z dopiskiem "Rospuda":

54 1130 1017 0200 0000 0005 5598

Dochód zostanie przeznaczony m.in. na billboard z hasłem Rospuda - nie tędy droga widoczny z gabinetu Ministra Środowiska. Na ten cel potrzeba ok. 3000 złotych.