Nikt z organizatorów i uczestników wiecu nie negował konieczności budowy obwodnicy, a jedynie prowadzenie (nie tyle jej, co dalszego odcinka drogi krajowej nr 8) przez obszar chroniony.