18 listopada 2006 r. w Augustowie zabrał Pan głos na wiecu zorganizowanym przez organizacje ekologiczne, w tym nasze stowarzyszenie, w proteście przeciw zabudowie doliny Rospudy i na rzecz prowadzenia obwodnicy Augustowa trasą omijającą obszar chroniony sieci Natura 2000.