Demonstracje odbywały się też w 15 innych miastach Polski - na zdjęciu pikieta w Piszu, pod pomnikiem "Zielonego Konstantego", czyli Gałczyńskiego. Było około 40 osób, jak na mały Pisz to i tak sporo.