Ełk, przykład dysfunkcjonalnej infrastruktury dworcowej. Obecnie pod stacją przebiegają dwa równoległe tunele piesze - z tym że jeden nie ma żadnych wyjść na perony (na zdjęciu), a drugi wyjścia na wschodnią stronę torów. Co więcej, wyjścia na peron są zbyt wąskie, by zapewnić sprawne jego opuszczanie po przyjeździe popularnych pociągów.