Przejście linii kolejowej przez Biebrzański Park Narodowy, newralgiczny dla przyrodników odcinek wariantu "ełckiego". Na zdjęciu most nad Kanałem Rudzkim.