PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przesłała w dniu 4 grudnia 2006 roku do Ministerstwa Transportu wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności na projekcie modernizacji linii kolejowej E-75 (Rail Baltica) na opracowanie Studium Wykonalności dla alternatywnego przebiegu linii E-75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki tj. zarówno przez Sokółkę - Augustów, jak i przez Ełk - Olecko. Po aprobacie wniosku przez Ministerstwo Transportu zostanie on przekazany do Komisji Europejskiej zgodnie z procedurą.

W chwili obecnej są rezerwy w ilości udostępnianych tras kolejowych dla pociągów, które mogłyby przewozic naczepy bądź całe samochody z ładunkiem towarów. Jednocześnie punkty przeładowawcze moga być przygotowane stosunkowo niskim kosztem jako gotowe elementy. Przyszłościowo należałoby realizować modernizację I transeuropejskiego korytarza transportowego na odcniku od Warszawy do Trakiszek przy jak najmniejszym wpływie realizowanego przedsięwzięcia na środowisko.