Nie niszczcie Zielonych Płuc Polski!

Dzisiaj rano o godz. 8:15 aktywiści Greenpeace (w tym także z "Zielonego Mazowsza") wspięli się na dach budynku Ministerstwa Infrastruktury i rozwiesili transparent z hasłem "NIE NISZCZCIE ZIELONYCH PŁUC POLSKI". W pokojowym, międzynarodowym proteście wzięło udział 30 osób z Polski, Austrii, Węgier i Holandii. Jest to pierwsza tego typu akcja organizowana przez polskie biuro Greenpeace. Protest ten jest kolejnym etapem starań ekologów o niedopuszczenie do budowy drogi ekspresowej "Via Baltica" przez bezcenne pod względem przyrodniczym tereny północno-wschodniej Polski, chronione zarówno prawem polskim jak i międzynarodowym.

Równocześnie z protestem na Chałubińskiego rozpoczął się "cyberprotest" - akcja wysyłania listów do Ministra Infrastruktury.

"Domagamy się pisemnego zapewnienia, że jakiekolwiek prace na odcinku planowanej drogi Via Baltica nie naruszą równowagi ekologicznej terenów objętych ochroną i proponowanych do europejskiej sieci NATURA 2000", mówi Maciej Muskat z Greenpeace.

Ministerstwo Infrastruktury deklaruje, że nic nie jest jeszcze przesądzone, ale po cichu realizuje wariant białostocki.

Obecnie trwa dostosowywanie fragmentów istniejącej drogi (Białystok - Augustów) do parametrów drogi ekspresowej, co w przyszłości może zostać wykorzystane jako argument na rzecz poprowadzenia autostrady Via Baltica przez Białystok. Stosowanie przez drogowców "polityki faktów dokonanych" świadczy o zignorowaniu przez nich Rekomendacji Rady Europy oraz deklaracji przyjętych w czasie spotkania Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE mówiących o konieczności wykonania rzetelnych ekspertyz wpływu na środowisko dla wszystkich wariantów VB przed przystąpieniem do jej budowy.

Budowa drogi ekspresowej w "wariancie białostockim" i idące za tym zwiększenie natężenia ruchu jest niepotrzebne i krótkowzroczne. Trasa będzie przebiegała m.in. przez doliny Biebrzy i Narwi, Puszczę Augustowską oraz bezcenną pod względem ekologicznym dolinę Rospudy. Trasa będzie także przebiegać w bezpośredniej bliskości Puszczy Knyszyńskiej oraz Wigierskiego Parku Narodowego. Stanowi zagrożenie nie tylko dla fauny i flory "Zielonych Płuc Polski" ale może także przyczynić się do spadku zainteresowania rozwijającą się w tym regionie agroturystyką. W czasach kiedy kraje zachodnie zdały już sobie sprawę jak wiele bezcennych przyrodniczo miejsc zniknęło z map na skutek nieprzemyślanej działalności ludzkiej, Polska nie powinna powtarzać tych błędów.

Dowiedz się więcej: www.greenpeace.pl/via_baltica/

Przyłącz się do akcji pisania listów do Ministra Infrastruktury: act.greenpeace.org/ams/pl?a=1551&s=gen_pl