Warto też dodać, że wszystkie te zabiegi wcale nie pogorszyły płynności ruchu i nie zakorkowały miasta, co przepowiadał Burmistrz Augustowa do spółki z GDDKiA.